BRUKERVEILEDNING

Foreninger søndagsåpent kafeen på Tungenes fyr

Pr. 26. februar 2013

 • Ved vanlig søndagsdrift bør det være tilstede minst 4 voksne personer.
 • Annet enn hjemmebakst bør unngås.
 • Vaffeljernene skal stå med åpent lokk når de ikke brukes. Jernene skal også rengjøres etter bruk. Dette er viktig på grunn av vaffeljernenes levetid.
 • Det skal være duker og lys på alle bordene, dersom det er blomster skal disse også pynte opp (dette gjør lokalet mer attraktivt).
 • For diabetikere bør det være Farris eller annet drikke uten sukker.
 • Rydding av bord bør skje fortløpende - en person bør ha ansvaret for dette.
 • Etter stengetid skal alle bord vaskes, (kun grønnsåpe skal brukes), kjøkken, toalett og gang vaskes. Det brukes kun vaskemiddel som er satt fram til dette bruk.
 • Boss kastes i dunker som står utfor kafeen.
 • Toalett- og tørkepapir på toalett sjekkes med jevne mellomrom.Toalett- og tørkepapir, samt vaskeutstyr ligger på anvist sted (kjøkken).
 • Skylling av kopper, tallerkener og bestikk før innsetting i oppvaskemaskinen. Oppvaskemaskinen er bare en stimemaskin. Bruk kaldt vann, ellers går berederen tom!
 • P.g.a parkeringsforbud på området, skal dere parkere nede ved båthavnen. En bil kan alltid stå oppe på området (ved kafeen).
 • Før lokalet forlates må det ses etter at oppvask- og kaffemaskin er slått av, og at alle vinduer og lys er lukket og slukket.
 • Foreningene som skal ha kafeen møter vanligvis kl.11.00. Lokalet vil da være opplåst av guidene på anlegget. Åpningstiden er fra kl.12.00 - 16.00.
 • Dersom det skjer utforutsette ting i løpet av søndagen, kan guiden kontaktes.
 • Salget er svært forskjellig fra gang til gang.Er det skikkelig fine dager og mange turgåere kan det selges opp til 10 kaker. Vanligvis går det 7 - 8 kaker. Vaffelrøre kan lages på stedet, men flere foreninger tar også med seg vaffelrøre - eks. 4-5 liter til sammen. Det er en fordel å ha med ingredienser til å lage ekstra røre dersom det er nødvendig. Ellers selges kaffe, te, brus, og saft. Tror ikke det går mer enn en kasse brus.
 • Det bør alltid være en glutenfri kake og en dia kake.
 • De gruppene og foreningene som settes opp som ansvarlige må selv sørge for å skaffe erstatter dersom det skulle komme noe i veien som gjør at en ikke er i stand til å gjennomføre sin søndag.

 

Håper det går bra og at det blir en fin dag på Tungenes!

Kontaktpersoner:

Randaberg kommune: Anders Jaarvik: 928 19 521/ Erika  Dielininkaitene:  919 13 972

Jærmuseet: Eirik Gurandsrud, 952 26 689