Hovedkorps
Hovedkorpset har fast øvingstid på mandager fra kl.18 til 20, og gruppeøvelser på onsdager. Tidspunkt varierer ut i fra hvilket instrument du spiller, og finner sted mellom kl.17.30 og 21. 

Juniorkorps
Juniorkorpsøvelser er lagt til onsdager fra kl.17.45 til 19.

Aspiranter
Aspirantene får undervisning en dag i uka på sine respektive skoler etter skoletid.