Kontingenten er for 2019/20 satt til 1250 kroner per halvår og dekker instruksjon og instrumenter. Noen ganger er det egenandel for mat på seminarer, og reisekostnader på turer kommer i tillegg. Korpset har i mange år hatt en bra økonomi med bidrag fra kontingenter, kommunal støtte og dugnader. De som drar på de populære sommerkursene subsidieres av korpset i form av redusert kontingent.