Skolekorpsene i Randaberg slo i 2012 sammen ressursene sine til et samlet skolekorps for alle skolene i bygda. Dette gir oss muligheter til å kunne bygge opp et aktivt og vitalt musikkmiljø. Det tilbys musikk opplæring og samspill på alle skolene og vi har gode lærere.