KORT OM SKOLEKORPSET

KORT OM SKOLEKORPSET

Publisert av Ivar Sløveren den 17.10.19. Oppdatert 29.06.20.

Korpset har et godt miljø og består av barn og unge fra 8 til 18 år. Vi gjennomfører normalt 10-15 spilleoppdrag i året og reiser på turer i inn og utland.

Korpset vil bidra til at ungene får oppleve et trygt og utviklende miljø, vennskapsbånd på tvers av alder og bygdas skoler, større musikalsk kulturell forståelse, felles opplevelser i form av turer og konserter, og en dokumentert bi-effekt i form av bedre skoleprestasjoner.

Det jobbes kontinuerlig for å styrke rekrutteringen og for å lage et stort og mer synlig korpsmiljø i bygda, samt legge til rette for god musikalsk og sosial utvikling slik at ungene får en hobby de kan trives og vokse med.