Som med all annen aktivitet er øving en forutsetning for læring og fremgang. Til forskjell fra fotball med mye kamptrening må en musikant i større grad ta frem instrumentet hjemme. Det beste er at det ligger lett tilgjengelig og at det spilles en daglig økt på noen minutter.Viktig med regelmessig øving
Det bør gjennomføres minst et par gode hjemmeøvelser i tillegg til instruksjonstimene for å få fremgang. Motivasjonen er normalt ikke et problem de første ukene. Men etter en tid kan det bli mer krevende, avhengig av opplevd fremgang. Foreldre som setter av tid til å øve sammen med ungene bidrar til at øvingslysten holdes vedlike. Uansett, det viktigste er å spille – gjerne en låt de kan og gjerne uten noter. La det gjerne være litt lek den første tiden, og for eksempel spille bursdagssangen. Etter hvert vil de bli mer selvgående når de opplever  andres og egen fremgang. 

Foreldrenes rolle
Foreldreengasjement er en viktig suksessfaktor for motiverte unger og en positiv utvikling som medlem i korpset. Alle trenger noen som heier på sidelinja, som trår til når det er behov og er delaktige i aktiviteter. Her kan alle gjøre et bidrag etter egen evne. Vi møter nysgjerrige og ivrige unger i aspirant tiden, som vi i fellesskap kan holde vedlike inntil de mestrer på egen hånd.

Fra aspirant og junior til hovedkorps
Det tar normalt mellom to til tre år å gjennomføre aspirant og juniorperioden før de starter i hovedkorpset, men de aller ivrigste kan komme mye raskere i gang. Overgangen til hovedkorpset er ofte en kritisk fase ifht opplevelse av mestring, og her er god støtte fra instruktør og foreldre av stor hjelp.