Randaberg skulekorps kan vi tilby et trygt og godt miljø med nye venner, undervisning av profesjonelle instruktører, mange musikalske utfordringer samt mange andre kjekke og spennende opplevelser. Vi reiser også på mange kjekke turer.

 Korpset rekrutterer musikanter fra skolene Grødem, Goa og Harestad. 

 Opptak i korpset er hovedsakelig for de som til høsten starter i 3. klasse men også eldre elever kan søke om opptak.


Randaberg skulekorps tilbyr:

 - opplæring til å spille et instrument

 - notelesing- musikkforståelse

 - unikt og trygt fellesskap/miljø med barn mellom 8 og 18 år

 - musikkundervisning av høyt kvalifiserte instruktører

 - privat undervisning hver uke for aspiranter (som korpset betaler)

 - samspill med andre- deltakelse på seminarer, i konkurranser og samspillgrupper

 - godt sosialt miljø med kjekke turer både sommer og vinter