Ved å trykke på vedlegget under kan du lese brosjyren "Velkommen til skolekorpset!", som er utarbeidet av Norsk Musikkorpsformund. Brosjyren beskriver hva et korps er.