Dirigenter og instruktører, Marcel Totelici og Kristin Tønnessen, er ansatt av kommunen og er profesjonelle musikkinstruktører. Linn Iren Bjerknes er instruktør for slagverkerne våre.KRISTIN TØNNESSEN

E-post: kristin.tonnessen@hotmail.com 
Mob.tlf.: 45 42 21 43

Kristin er født og oppvokst i Stavanger. Hun spiller walthorn som hovedinstrument, men underviser på alle messinginstrument. 
Utdannet fra Rogaland Musikkonservatorium, nå UiS. Har også studert med professor Frøydis Wekre ved Musikkhøyskolen i Oslo.

Hun begynte å dirigere allerede som 20-åring. I dag er Kristin dirigent for hele fem korps og ett juniorkorps. Hun dirigerer både barn og voksne.

Kristin spiller i Bjergsted Blåseensemble, som er et elitekorps bestående av andre pedagoger og dirigenter.

 


MARCEL SORIN TOTOLICI
E-post: bastrb@yahoo.com
Mob.tlf.: 90 79 25 08

Utdannet som trombonist fra Musikk Akademiet "Gh.Dima" - Cluj Napoca, Romania og UiS fakultet for utøvende kunstfag.
Marcel jobber som kulturskolerektor ved Rennesøy Kulturskule.
Medlem av ensemblet Klang av Oldtid.
Aktiv som korpsdirigent og instruktør.