Noen foreldre virker bekymret for omfanget av foreldreinnsats og dugnader. Det er det ingen grunn til. Vår erfaring er at skolekorpset har, sammenlignet med de fleste andre fritidsaktiviteter, lite dugnader, eller kvelds og helgekjøring. Snakk gjerne med andre korpsforeldre.

Tidlig deltakelse fra aspirantforeldre er positivt for korpsmiljøet og en blir bedre kjent med andre og korpsets aktiviteter. Det påvirker til god sosial integrering og økt motivasjon til å spille seg inn i hovedkorpset.

Vi har et oversiktlig års program med noen hovedaktiviteter (MEGA lotteriet, flagging, kakesalg på Tungenes) som håndteres av arbeidsgrupper slik at alle skal få bidra på et par aktiviteter i året. Arrangement med foreldredeltakelse er givende, og de om har lyst å delta mer aktivt oppfordres til å ta kontakt med styret, eventuelt treffe andre voksne på fellesøvelsene våre mandager kl 18-20.